Landschaft 1 - Aquarell auf Papier, 36 x 48 cm
Landschaft 2 - Kohle auf Papier, 42 x 59 cm
Landschaft 3 - Aquarell und Kohle auf Papier, 36 x 48 cm
Landschaft 4 - Aquarell und Kohle auf Papier, 42 x 56 cm
Landschaft 5 - Aquarell und Kohle auf Papier, 42 x 56 cm
Landschaft 6 - Aquarell auf Papier, 42 x 56 cm
Landschaft 7 - Aquarell auf Papier, 42 x 56 cm